Kuntotutkimukset


Betonirakenteiden kuntotutkimuksilla tuotetaan mittalaittein tai laboratoriotutkimuksin aistivaraista havainnointia tukevaa tietoa rakenteista. Betonirakenteiden kuntotutkimuksissa selvitetään tarveharkinnan mukaan mm.
 • Betoniraudoitteiden peitesyvyys
 • Betonin karbonatisoitumissyvyys
 • Betonin kloridipitoisuus
 • Pakkasvaurioitumisen ja betonin pakkasenkestävyys
 • Mahdollinen ettringiitti- tai alkalireaktio
Betonirakenteiden kuntotutkimuksen tulee tuottaa riittävää tietoa tutkittavien rakenteiden kunnosta oikea-aikaisten ja oikein kohdennettujen korjaustoimenpiteiden päätöksenteon pohjaksi sekä suunnittelun lähtötiedoksi. Tutkimukset tulee tehdä laajuudessa, joka tarvitaan korjaustavan määrittämiseksi.

Kosteusvaurioiden kuntotutkimukset

Kosteusvaurioiden kuntotutkimuksessa rakenteita purkamalla selvitetään vaurioiden aiheuttajat ja vaurioiden laajuus. Mikrobiologiset tutkimukset täydentävät aistinvaraista havainnointia ja tukevat mahdollisten terveysriskien arviointia.

Aistinvaraisen tutkimuksen lisäksi kosteusvaurion kuntotutkimuksessa selvitetään tapauksesta riippuen mm.
 • Rakenteiden kosteus kosteusmittauksin
 • Materiaalien mikrobikasvu laboratoriotutkimuksin
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ilmanäytteistä
 • Ammoniakki ilmanäytteistä
 • Sisäilman mikrobipitoisuus
 • Maa- ja rakennusmateriaalien kapillaariset ominaisuudet
 • Ilmanvaihdon riittävyys
Kosteusvaurioiden tutkimuksen tulee tuottaa tieto vaurioiden aiheuttajasta sekä niiden laajuudesta, jotta korjaustapa ja toimenpiteiden laajuus voidaan päättää sekä arvioida mahdolliset terveysriskit.

Kuntotutkimukset teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa.


contpics/1.jpg
 Linjasuunnittelu Oy, Kumpulantie 1B 5 krs, 00520 HELSINKI, Puh. 09-41366700 tai 0400-848204