Riita-asiat

Riita-asioissa olemme saavuttaneet vakaan ja luotetun yhteistyöaseman mm. useiden kiinteistöalan riitoihin erikoistuneen asianajotoimistojen kanssa.

Riita-asioissa toimintamme ehdoton periaate on totuudenmukaisuudessa pysyminen. Tärkeää on olennaisten kysymysten erottamien vähemmän olennaisista ja näiden kokoaminen muotoon, joka on hahmotettavissa myös ilman rakennusteknistä koulutusta.

Laaja kokemuksemme riitojen ratkaisuista ja oikeudenkäynneistä on muodostanut meille kuvan vallitsevasta oikeuskäytännöstä, mikä on ensiarvoisen tärkeä jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
  • Urakkariidat
  • Riidat rakennuttajan tai grynderin kanssa
  • Vakuutuskorvausasiat

Asianajaja, Helsinki:
“Hovioikeuden tuomion tekniset perusteet oli lainattu lähes sellaisenaan Linjasuunnittelun lausunnosta.”