Peruskuntoarviot

Kiinteistön peruskuntoarvion tavoitteena on tuottaa sen omistajalle ylläpidon suunnittelun apuvälineeksi tieto kiinteistön kunnosta. Kuntoarviossa esitetään odotettavissa olevat korjaustoimenpiteet, niiden ajankohta sekä alustavat kustannusarviot. Peruskuntoarvion tekevät yhteistyössä rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijat.

Kuntoarvion laatimisen perusedellytys on riittävä ymmärrys rakenteiden sekä teknisten järjestelmien ikääntymis- ja turmeltumismekanismeista sekä niiden etenemisnopeudesta.

Peruskuntoarvion tulee tuottaa kiinteistön omistajalle riittävät tiedot rakennuksen kunnosta sen suunnitelmalliseen ylläpitämiseen ja korjaushankkeiden ohjelmoinnin ja rahoituksen suunnittelun pohjaksi. Ylläpidon lisäksi voidaan peruskuntoarviossa ottaa kantaa kiinteistön toiminnallisen laadun kehittämiseen.