Työmaavalvonta

Työmaavalvojan tärkein tehtävä on valvoa työn suunnitelmien mukaista toteutusta. Valvojan tulee tuntea suunnitelmat ja ymmärtää niiden sisältö Valvojan tulee puuttua huomaamiinsa epäkohtiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin yhdessä projektinjohdon ja rakennuttajan kanssa. Korjausrakennushankkeissa tyypillisesti esiintyvä lisä- ja muutossuunnittelu liittyy läheisesti valvontatehtäviin.

Vastaava työnjohtaja, Helsinki:
“Osaavan ja asiallisen valvojan kanssa on hyvä viedä työmaata eteenpäin ja ongelmapaikkojen ratkaiseminen yhdessä valvojan ja suunnittelijan kanssa on kaikkien etu.”